Practicing Sanathana Dharma
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Tag Archives: violin

Kunda Gaura Geetham

This is the Geetham “Kunda Gaura Gourivara” in raga Malahari. This video shows some of the basic gamakas that are needed to add “life” to the song.

Geetham:  Kunda Gaura
Composer:  Purandara Dasar
Ragam:   Malahari 
      (Janyam of Mayamalavagaula, 15th Janaka Raga)
Arohanam:  S R1 M1 P D1 S
Avarohanam: S D1 P M1 G3 R1 S
Talam:   Rupakam (X X V)

Read More +

Sree Gananatha Geetham

This is the Geetham “Sree Gananatha Sindura Varna” in raga Malahari. This video shows some of the basic gamakas that are needed to add “life” to the song.

Geetham:  Sree Gananatha
Composer:  Purandara Dasar
Ragam:   Malahari 
      (Janyam of Mayamalavagaula, 15th Janaka Raga)
Arohanam:  S R1 M1 P D1 S
Avarohanam: S D1 P M1 G3 R1 S
Talam:   Rupakam (X X V)

Read More +